BÀI 16: Học tiếng anh cho người mất gốc theo phương pháp crazy english

Nội dung chính:

BÀI 16: Học tiếng anh cho người mất gốc theo phương pháp crazy english:

Từ vựng:

 • put off:  hoãn lại 
 • postpone: trì hoãn 
 • rid of it: bỏ nó đi…

Dich:

JUST DO IT

Many people put off until tomorrow what they can do today.

Nhiều người trì hoãn đến ngày mai những gì họ có thể làm ngày hôm nay.

They always look for excuses to postpone doing something.

Họ luôn tìm kiếm lý do để trì hoãn việc làm một cái gì đó.

In the end, it never gets done.

Cuối cùng, nó không bao giờ được thực hiện.

If we leave things undone, we will eventually worry.

Nếu chúng ta để mọi thứ hoàn tác, cuối cùng chúng ta sẽ lo lắng.

This will cause unnecessary stress.

Điều này sẽ gây ra căng thẳng không cần thiết.

Therefore, if you have this bad habit, it’s best to get rid of it and do things as soon as possible.

Do đó, nếu bạn có thói quen xấu này, tốt nhất là hãy loại bỏ nó và làm mọi thứ càng sớm càng tốt.

     

Chúc các bạn học tập tốt!!

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn

  Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.

  Họ tên
  Số điện thoại
  Ghi chú