Cách luyện âm TH thè thổi trong một nốt nhạc

4 CÂU THẦN CHÚ KHIẾN “THÈ THỔI” CHỈ LÀ CHUYỆN NHỎ ❗️❗️❗️❗️

Thè thổi được cho là một trong những âm khó nhất trong bảng IPA. Hôm nay mình xin phép gửi đến các bạn những câu Tiếng Anh thường được sử dụng để luyện tập âm thè thổi mỗi ngày.
 
1️⃣ Three thin thieves though a thousand thoughts. Now if three thin thieves thought a thousand thoughts. How many thoughts did each thief think?
 
Phiên âm :
θriː θɪn θiːvz ðəʊ ə ˈθaʊzənd θɔːts. naʊ ɪf θriː θɪn θiːvz θɔːt ə ˈθaʊzənd θɔːts. haʊ ˈmɛni θɔːts dɪd iːʧ θiːf θɪŋk?
 
2️⃣ The thirty-three thieves thought that they thrilled the throne throughout Thursday
Phiên âm:
 
ðə ˈθɜːti-θriː θiːvz θɔːt ðæt ðeɪ θrɪld ðə θrəʊn θru(ː)ˈaʊt ˈθɜːzdeɪ
 
3️⃣ I think I thought a thought but the thought I thought is not the thought that I thought I thought
Phiên âm:
aɪ θɪŋk aɪ θɔːt ə θɔːt bʌt ðə θɔːt aɪ θɔːt ɪz nɒt ðə θɔːt ðæt aɪ θɔːt aɪ θɔːt
 
4️⃣ There those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through
Phiên âm :
ðeə ðəʊz ˈθaʊzənd ˈθɪŋkəz wɜː ˈθɪŋkɪŋ haʊ dɪd ði ˈʌðə θriː θiːvz gəʊ θruː
 
Nếu bạn còn gặp khó khăn khi phát âm âm này thì hãy lưu ngay về máy và luyện tập thôi nào <3 chúc các bạn thành công.
Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.