20 TOPIC tiếng Anh 0 Nasao Lesson 1: Talking about yourself.

Để hỗ trợ tốt nhất cho học viên trong quá trình học và ôn tập các học phần tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ NASAO dành tặng bộ video 20 TOPIC tiếng Anh 0 cho các bạn học viên ôn tập.

Từ mới cần lưu ý:

Many bad qualities:

Be close to :

Change your past:

Custom and culture:

Chúc các bạn học tập và thi tốt.

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời