BÀI 15: Once speech can change your life phần 2

BÀI 15: Once speech can change your life phần 2

Nội dung chính:

Từ vựng:

  • negative attitude : thái độ tiêu cực
  • total failure: thất bại hoàn toàn
  • goal: mục tiêu
  • disaster: thảm họa

Dịch:

My name is …….

Tên tôi là…….

My English used to be very poor and I felt terrible about myself!

Tiếng Anh của tôi đã từng rất kém và tôi cảm thấy khủng khiếp về bản thân mình!

I had a very negative attitude towards life.

Tôi đã có một thái độ rất tiêu cực đối với cuộc sống.

I even consider myself a total failure.

Tôi thậm chí coi mình là một thất bại hoàn toàn.

I had no goals, no dreams and no hope for my future.

Tôi không có mục tiêu, không có ước mơ và không có hy vọng cho tương lai của mình.

My life was really a disaster.

Cuộc sống của tôi thực sự là một thảm họa.

 

Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3!!!

5 thoughts on “BÀI 15: Once speech can change your life phần 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.
0973 983 089

Gọi điện
Zalo
Bản đồ