BÀI 14: Once speech can change your life phần 1

BÀI 14: Once speech can change your life phần 1

Nội dung chính:

Từ Vựng:

  • honor /ˈɑː.nɚ/: vinh danh
  • looking forward to: mong đợi điều gì…

Dịch :

Good morning, ladies and gentlemen,

Chào buổi sáng, thưa quý ông và quý bà,

what a special occasion!

Thật là một dịp đặc biệt!

Thank you very much for giving me this wonderful opportunity to talk about myself.

Cảm ơn rất nhiều đã cho tôi cơ hội tuyệt vời này để nói về bản thân mình.

I consider it a great honor to be invited to speak here.

Tôi coi đó là một vinh dự lớn khi được mời phát biểu tại đây.

I’ve been looking forward to this moment for a long time.

Tôi đã mong chờ thời điểm này trong một thời gian dài.

 

    Hẹn  gặp lại các bạn ở phần tiếp theo!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.
0973 983 089

Gọi điện
Zalo
Bản đồ