Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài cá cho bé_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề về loài cá là một trong những chủ đề thú vị. Nó giúp các bé cảm thấy thích thú khi học và kích thích sự tò mò của bé. Như vậy, bé sẽ thấy không nhàm chán khi  học từ vựng tiếng Anh.

Hôm nay, Anh ngữ NaSao xin giới thiệu tới cha mẹ và các bé chủ đề tiếng Anh về các loài cá. Giúp bé nhớ từ vựng tiếng Anh một cách hiệu quả. Cùng tìm hiểu nhé.

Bắt đầu nào

 

Fish ( Cá )

 

anchovy 

/ˈæntʃoʊvi/

cá cơm

barracuda

/ˌbærəˈkuːdə/

cá nhồng

betta

/bettɑː/

cá chọi

blue tang

/bluːtæŋ/

cá đuôi gai xanh

bream

/briːm/

cá vền

bronze featherback

/brɒnzˈfɛðəbak/

cá thát lát

 

bullhead

/ˈbʊlhɛd/

 cá bống biển

butterflyfish

/ˈbʌtərflaɪ fɪʃ/

 cá bướm

lanceolate goby

/lænsiːəleɪt ˈɡoʊbi/

cá bống mú

 

 

fresh water spiny eel

/freʃˈwɔːtərˈspaɪniiːl/

cá chạch

smelt-whiting fish

/smeltˈwaɪtɪŋfɪʃ/

 cá đục

giant barb

/ˈdʒaɪəntbɑːrb/

cá hô

wrestling halfbeak 

 /ˈreslɪŋhæfbiːk/

cá lìm kìm

cachalot

/ˈkaʃəlɒt/

cá nhà táng

carp 

/kɑːrp/

cá chép

catfish

/ˈkætfɪʃ/

cá trê

clownfish

/ˈklaʊnfɪʃ/

cá hề

codfish

/ˈkɑːdfɪʃ/

cá tuyết

 

 

eel

/iːl/

cá chình

firefish goby

/ˈfʌɪəfɪʃˈɡəʊbi/

cá bống lửa

flounder

/ˈflaʊndər/

cá bơn

goby

/ˈɡoʊbi/

cá bống

herring

/ˈherɪŋ/

cá trích

lionfish

/ˈlaɪən fɪʃ/

cá sư tử

lizard fish

/ˈlɪzərd fɪʃ/

cá mối

 

mackerel 

/ˈmækrəl/

cá thu

mandarinfish

/ˈmændərɪn fɪʃ/

 cá trạng nguyên

 

 

 

 

Chúc các bé học tiếng Anh tốt nhé

 

Xem thêm 

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại hạt, đậu 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề rau, củ, quả_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề rau, củ, quả_p2

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại quả cho bé_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại quả cho bé _p2

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

 

 

 

 

 

 

 

 

Đọc nhiều tuần qua:

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn