Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại rau, củ, quả_p1

Nội dung chính:

Chủ đề tiếng Anh các loại rau, củ, quả là chủ đề gần gũi với bé. Bé học các từ vựng tiếng Anh thông qua vật cụ thể rau, củ, quả.  Bé nhớ các từ vựng tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt, bé học từ vựng tiếng Anh thấy vui không chán như trước học nữa. 

Hôm nay, anh ngữ NaSao xin giới thiệu tới các bé chủ đề rau, củ, quả. Cùng tìm hiểu  nha

Bắt đầu nào

 

cauliflower

/ˈkɑːliflaʊər/

Cây súp lơ

eggplant

 /ˈeɡplænt/

Qủa cà tím

spinach

/ˈspɪnɪtʃ/

Rau chân vịt

cabbage

/ˈkæbɪdʒ/

Cây bắp cải

artichoke

/ˈɑːrtɪtʃoʊk/

Hoa Atiso

celery

/ˈseləri/

cây cần tây

peas

/piː/

Đậu hà lan

 fennel

/ˈfenl/

rau  thì là

 asparagus

/əˈspærəɡəs/

Củ măng tây

 

leek

/liːk/

Tỏi tây

beans

/biːn/

hạt đậu

 horseradish

/ˈhɔːrsrædɪʃ/

củ cải ngựa

corn

/kɔːrn/

Bắp ngô

lettuce

/ˈletɪs/

rau diếp

 beetroot

/ˈbiːtruːt/

Củ dền

mushroom

 /ˈmʌʃrʊm/

Cây nấm

squash

/skwɑːʃ/

quả bí

cucumber

 /ˈkjuːkʌmbər/

Qủa dưa

 

potato

/pəˈteɪtoʊ/

Củ khoai tây

garlic

/ˈɡɑːrlɪk/

Củ tỏi

onion

 /ˈʌnjən/

Củ hành tây

green onion

/ˌɡriːn ˈʌnjən/

Hành ta

 tomato

/təˈmeɪtoʊ/

Qủa cà chua

 marrow

Qủa bí xanh

bell pepper

 /ˈbel pepər/

Qủa ớt chuông

hot pepper

/hɑːt/ /ˈpepər/

Qủa ớt cay

 carrot

/ˈkærət/

Củ cà rốt

Pumpkin

/ˈpʌmpkɪn/

Qủa bí đỏ

radish

/ˈrædɪʃ/

củ cải

winter melon

 /ˈwɪntər/ /ˈmelən/

Qủa bí đao

 

Chúc các bé học tiếng Anh tốt nha

 

xem thêm 

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại qủa cho bé_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại quả cho bé_p2

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề đồ gia dụng gia đình cho bé 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề công viecj hàng ngày gia đình cho bé 

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

 

 

Đọc nhiều tuần qua: