Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài hoa_p3

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loại hoa_p2 đã cung cấp cho các bé các từ vựng tiếng Anh hay qua các hình ảnh cụ thể và sinh động. Các bé có thấy hay và thú vị không?

Hôm nay, Anh ngữ Nasao tiếp tục giới thiệu tới các bé và cha mẹ chủ đề từ vựng tiếng Anh về các loại hoa. Qua các hình ảnh giúp các bé học từ vựng tiếng Anh tốt hơn và không thấy chán và khô khan như trước nữa. Thay vào đó là sự thích thú và ham học hỏi hơn. 

Cùng bắt đầu nào.

 

Flower ( Hoa) 

 

Hibiscus

 /hɪˈbɪskəs/

Hoa dâm bụt

Honeysuckle

/ˈhʌnisʌkl/

Cây kim ngân hoa

Hop

/hɑːp/

Cây hoa bia

Jasmine

 /ˈdʒæzmɪn/

Hoa nhài

Havender

/ˈlævəndər/

Hoa oải hương

Lilac 

/ˈlaɪlək/

Hoa tử đinh hương

Lily

 /ˈlɪli/

Hoa bách hợp

Lotus

/ˈloʊtəs/

Hoa sen

 

Magnolia

/mæɡˈnoʊliə/

Hoa mộc lan

 

Marigold

/ˈmæriɡoʊld/

 Hoa vạn thọ

Morning-glory

/ˈmɔːrnɪŋ ˈɡlɔːri/

Hoa bìm bìm

Orange rose 

/ˈɔːrɪndʒ roʊz/

Hoa hồng cam

Orchid

/ˈɔːrkɪd/

Hoa lan

Pansy

/ˈpænzi/

Hoa păng xê

Peony

/ˈpiːəni/

 Hoa mẫu đơn

Poppy 

/ˈpɒpi/

Hoa anh túc

Primrose

 /ˈprɪmroʊz/

Hoa anh thảo

Rose

 /roʊz/

Hoa hồng

 

Snapdragon

/ˈsnæpdræɡən/

Hoa mõm chó

Snowdrop

/ˈsnoʊdrɑːp/

Hoa giọt tuyết

Sunflower

/ˈsʌnflaʊər/

Hoa hướng dương

Tuberose 

/ˈtjuːbərəʊz/

Hoa huệ

Tulip

 /ˈtjuːlɪp/

 Hoa uất kim hương

Apricot blossom

 /ˈæprɪkɑːt ˈblɑːsəm/

Hoa mai

Cherry blossom

 /ˈtʃeri ˈblɑːsəm/

Hoa đào

Daisy

/ˈdeɪzi/

Hoa cúc

Dandelion

 /ˈdændɪlaɪən/

 Hoa bồ công anh

Moss rose 

/mɔːs roʊz/

Hoa mười giờ

Shameplant

/ʃeɪm plænt/

Hoa mắc cỡ

Hydrangea

 /haɪˈdreɪndʒə/

Cẩm tú cầu

 

Chúc các bé học tiếng Anh tốt nhé

 

Xem thêm 

 

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài hoa_p1

Từ vựng tiếng Anh chủ đề các loài hoa_p2

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cây cối_p1

Từ vựng tiếng Anh chủ đề cây cối_p2

 

Trung tâm Anh ngữ Nasao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

Trả lời