Các cách nâng band điểm cho writing

Có phải bạn đang gặp phải vấn đề sau với writing IELTS:

  1. Viết đúng ngữ pháp nhưng vẫn không vượt qua ngưỡng 7
  2. Có điểm coherence tốt nhưng vẫn không được đánh giá cao

    Có thể nguyên nhân ở đây là bạn sử dụng quá nhiều từ vựng của A1 hoặc chỉ B1, Hoặc chỉ đơn giản là những câu chủ ngữ vị quá đơn giản. 

1. GOM NHIỀU MỆNH ĐỀ LẠI THÀNH MỘT MỆNH ĐỀ (nếu được)

Ví dụ câu “If you eat too much fast food, you will be fat.” có 2 mệnh đề, mình viết lại thành một mệnh đề: “Eating too much fast food will make you fat”.

2. SỬ DỤNG TỪ CAO CẤP

Thay vì “eat”, “drink” là những từ cấp độ A1, thì mình dùng “the consumption of” là từ cấp độ C1.

Thay vì “too much” là từ A1, thì mình dùng “excessive” là từ C1
– Eat fast food => the consumption of fastfood.
– Eat fast food too much => the excessive consumption of fastfood.

Bạn hãy tra từ điển Cambridge (hình) để xem từ đó thuộc cấp độ nào trong 6 cấp độ A1, A2, B1, B2, C1, C2.

 

3. SỬ DỤNG MỘT ĐỘNG TỪ NHIỀU ÂM TIẾT THAY CHO CỤM NHIỀU ĐỘNG TỪ

– Thay vì “make something easier”, mình ghi “facilitate something”
– Thay vì “make something faster”, mình ghi “accelerate something”

4. SỬ DỤNG TÍNH TỪ THAY CHO TRẠNG TỪ

Đọc thêm:  

– Thay vì mình ghi “speak English well”, mình ghi “be a good English speaker.”
– Thay vì mình ghi “speak English fluently”, mình ghi “be a fluent English speaker.”

5. SỬ DỤNG DANH TỪ THAY CHO TÍNH TỪ

Thay vì mình ghi “speak English fluently”, mình ghi “achieve fluency in English”

6. SỬ DỤNG DANH TỪ CÓ TÍNH TỪ THAY CHO DANH TỪ CÓ GIỚI TỪ

– Thay vì “the RELATIONSHIP between people and people”, mình ghi “the INTERPERSONAL RELATIONSHIP.” 
– Thay vì “problems about the heart” thì mình ghi “heart-related problems”.

7. SỬ DỤNG PARTICIPLE PHRASES

 

NẾU ĐÃ KIÊN NHẪN ĐỌC ĐẾN ĐÂY, bạn hãy thử viết câu quê mùa sau thành Academic xem nhé:

“If you drink too much beer or wine, you can always be tired and can have many diseases about the liver.”

from Dieu Linh 

Trả lời