Hình ảnh tiếng Anh chủ đề nhà bếp cho bé

Nhà bếp và hoạt động nấu nước trong nhà bếp đã rất quen thuộc với chúng ta. Mỗi khi được vào bếp, những người mẹ hay người vợ nấu những món ngon cho gia đình. Các bé cũng hay xuống giúp mẹ làm việc nấu nướng và làm việc nhà bếp. Vậy các bé đã biết các đồ dùng trong nhà bếp trong tiếng Anh là gì chưa? Cách phát âm của các từ đó ra sao chưa?. 

Hôm nay, Anh ngữ NaSao xin giới thiệu tới các bé và cha mẹ các từ tiếng Anh về chủ đề nhà bếp cho bé . Cùng tìm hiếu nhé

Bắt đầu nào 

 

Kitchen ( Nhà Bếp )

 

 

 Snik

/sɪŋk/

Bồn rửa 

Refrigerator

/rɪˈfrɪdʒəreɪtər/

Tủ lạnh

Cooker

 /ˈkʊkər/

Bếp nấu

Kettle

 /ˈketl/

Âms điện

Cup And Saucer

/kʌp/ /ənd/ /ˈsɔːsər/

Tách và đĩa uống nước

Glass

 /ɡlæs/

Cái ly

Plate

/pleɪt/

Cái đĩa

Bowl

/boʊl/

Cái bát

Frying Pan

/ˈfraɪɪŋ pæn/

Cái trảo

 

Table Cloth

/ˈteɪbl/ /klɔːθ/

Bàn ăn

Plate Crack

/pleɪt/ /kræk/

giá đựng bát 

Salt Shaker

/sɔːlt/ /ˈʃeɪkər/

Lọ rắc muối

 

 

 

Tray

/treɪ/

Cái mâm

Baking Tray

/ˈbeɪkɪŋ/ /treɪ/

Khay nướng bánh

Cutting Board

 /ˈkʌtɪŋ/ /bɔːrd/

dao, thới

Whisk

/wɪsk/

Cái khuấy 

Ladle

 /ˈleɪdl/

Cái môi

Fork-Knife-Spoon

/fɔːrk/ /naɪf/ /spuːn/

dĩa, dao, thìa

 

Chair

 /tʃer/

Cái ghế

Table

/ˈteɪbl/

Cái bàn

Juicer

/ˈdʒuːsər/

Máy ép

 

Tap

/tæp/

Vòi nước

 

Napkin

/ˈnæpkɪn/

Khăn lau

Grater

/ˈɡreɪtər/

Bàn sát

Strainer

/ˈstreɪnər/

Cái lọc

Meat Tenderizer

Cái xoay thịt

Oven Glove

/ˈʌvn/ɡlʌv/

Bao tay

 

Bài Tập

Write the correct number in front of each word

 

 

Cooker_ _ _                                            Plate_ _ _                                                             Whisk_ _ _                                                 Strainer _ _ _

Fridge_ _ _                                             Table_ _ _                                                            Fork,Knife,Spoon_ _ _                                 Napkin_ _ _

Sink_ _ _                                                Salt Shaker_ _ _                                                   Ladle_ _ _                                                   Oven Glass_ _ _ 

Glass_ _ _                                              Tray_ _ _                                                              Meat Tenderizer_ _ _                                   Tap_  _ _

Cup_ _ _                                                 Plate Rack_ _ _                                                    Grater_ _ _                                                  Cutting Board_ _ _

Kettle_ _ _                                              Baking Tray_ _ _                                                   Juicer_ _ _                                                   Bowl_ _ _

Chair_ _ _                                               Frying Pan_ _ _

 

Chúc các bé học tiếng Anh tốt nha

 

Xem thêm 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề nhà cửa cho bé

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề Phương tiện giao thông cho bé 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề trang phục cho bé 

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ