Hình ảnh tiếng Anh chủ đề phương tiện giao thông cho bé

Từ vựng tiếng Anh chủ đề phương tiện giao thông là một trong những chủ đề cơ bản. Nó là chủ đề  thường được học ngay từ khi bắt đầu học ngoại ngữ. Hôm nay, Anh ngữ NaSao xin giới thiệu các từ vựng tiếng về phương tiện giao thông cho bé. Cha mẹ và các bé cùng tìm hiểu nha.

Bắt đầu nào

 

Transportation ( Phương tiện giao thông )

 

Fire Engine

/ˈfaɪər endʒɪn/

Xe cứu hỏa

 

Train

/treɪn/

Tàu

Car

 /kɑːr/

Xe ô tô

Bus

/bʌs/

Xe buýt

Ambulance

 /ˈæmbjələns/

Xe cứu thương

Airplane

 /ˈerpleɪn/

máy bay

Bicycle

 /ˈbaɪsɪkl/

Xe đạp

Van

/væn/

xe tiên phong

Scooter

/ˈskuːtər/

Xe hầy

 

Helicopter

/ˈhelɪkɑːptər/

Máy bay trượt thăng

Ropeway

/’roupwei/ 

cát treo

Tram

/træm/

xe buýt điện 

Boat

/boʊt/

Tàu ca nô

Balloom

/bəˈluːn/

Khinh khí cầu

 

Yacht

/jɑːt/

Thuyền buồm nhẹ

Taxi

/ˈtæksi/

xe taxi

Truck

 /trʌk/

Xe tải

Carriage

/ˈkærɪdʒ/

Xe Ngựa

 

Bài tập 

 

1> Write the correct number in front of each word

 

 

 Van_ _ _                                                                     Tram_ _ _                                                     Train_ _ _

Taxi_ _ _                                                                      Car_ _ _                                                       Bicycle_ _ _

Yacht_ _ _                                                                   Fire Engine_ _ _                                           Helicopter_ _ _

Airplane_ _ _                                                               Scooter_ _ _                                                 Ambulance_ _ _ 

Balloon_ _ _                                                                Carriage_ _ _                                               Ropeway_ _ _

Bus_ _ _                                                                      Boat_ _ _                                                      Truck_ _ _

                                                                                    Underground_ _ _                                         Ship_ _ _

 

 

2> Fill in the missing vowels for each of the following word

 

 

Chúc các bé làm bài tập tốt nha 

 

xem thêm

hinh ảnh tiếng Anh chủ đề trang phục cho bé

hình ảnh chủ đề màu sắc cho bé 

hình ảnh tiếng anh  chủ đề động vật hoang dã cho bé 

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao 

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

Đọc nhiều tuần qua:

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn