Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài cá cho bé _p3

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài cá phần 3 sẽ tiếp tục với các từ vựng loài cá. Những từ vựng tiếng Anh về các loài cá giúp các em học từ vựng tiếng Anh hiệu quả hơn. Hãy cùng Anh ngữ NaSao cùng tìm hiểu những từ mới tiếng Anh đó thông qua hình ảnh dưới đây nhé. 

Bắt đầu nào

 

Các loài cá

 

whale shark

/weɪl ʃɑːrk/

cá mập voi

yellow-tail catfish

/ˈjeloʊ teɪl ˈkætfɪʃ/

 cá basa

alligator

/ˈælɪɡeɪtər/

 cá sấu Mỹ

big headed carp 

/ˌbɪɡ ˈhedɪdkɑːrp/

cá mè

 

bombay duck 

/ˌbɑːmbeɪ ˈdʌk/

 cá khoai

climbing perch

/ˈklaɪmɪŋpɜːrtʃ/

cá rô đồng

cobia

/’koʊbiə/

cá bóp, cá bớp, cá giò

 

giant gourami

/ˈdʒaɪəntɡuːˈra mi/

cá tai tượng

grass carp

/ɡræskɑːrp/

 cá trắm cỏ

 

Indian mackerel

/ˈɪndiənˈmækrəl/

 cá bạc má

kissing fish

/ˈkɪsɪŋfɪʃ/

cá hường

Koi fish

 /kɔɪfɪʃ/

cá Koi

naked catfish
 
/ˈneɪkɪdˈkætfɪʃ/
 
cá lăng

shark catfish

 /ʃɑːrkˈkætfɪʃ/

cá tra

snakeskin gourami

/ˈsneɪkskɪnɡuː ˈra mi/

cá sặc

stingray

/ˈstɪŋreɪ/

cá đuối gai độc

yellowstripe scad

 /ˈjeloʊstraɪpskæd/

cá chỉ vàng

arowana

Cá rồng

 

 

Chúc các bé học tiếng Anh tốt nha

 

Xem thêm 

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài cá_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài cá_p2

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại hạt, đậu 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loại rau, củ, quả_p1

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh