Đại từ nhân xưng Toeic Part 1

Thời gian làm bài: 5 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin liên hệ về fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher

Lý thuyết và bài tập liên quan:
Lesson 13: Đại từ
Đại từ nhân xưng Toeic Part 2

Trả lời