Bài tập về đại từ chỉ định Toeic

Thời gian làm bài: 5 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi qua fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Trả lời