Đại từ nhân xưng Toeic Part 2

Thời gian làm bài: 4 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Lý thuyết và bài tập liên quan:
Lesson 13: Đại từ
Đại từ nhân xưng Toeic Part 1

Trả lời