Cấu trúc No matter how +adj -Crazy English

Một trong những cấu trúc nhấn mạnh thường gặp mà người bản ngữ hay dùng là no matter how. Trong bài viết này Anh ngữ Nasao sẽ chia sẻ các bạn cách sử dụng Cấu trúc No matter how +adj – một phần trong chuỗi các bài về Crazy English. 

Cấu trúc với NO MATTER

– No matter + who / what / where / when / how + (adj, adv) + S + V, main clause : dù có … đi chăng nữa … thì …

No matter how : dù thế nào đi nữa

No matter what : dù gì đi nữa

No matter where : dù ở đâu đi nữa

No matter when : dù lúc nào đi nữa

No matter who : dù là ai đi nữa

Ví dụ Cấu trúc với NO MATTER

* No matter how carefully you drive, you shouldn’t drink alcohol (cho dù bạn lái xe cẩn thận như thế nào đi chăng nữa thì cũng không được uống rượu)

* Don’t trust her,no matter what she says : đừng tin cô ta cho dù cô ta nói gì

* No matter where you go, I will find you : cho dù em có đi đến đâu, thì anh cũng sẽ tìm em

* No matter when he comes, we have to make sure everything is fine : dù anh ta đến lúc nào thì chúng tôi cũng phải bảo đảm rằng mọi thứ đều ổn.

* No matter who he is, he is not allowed to enter this area : dù cậu là ai thì cũng không được phép vào khu vực này

Video hướng dẫn học:

Hãy đọc to mỗi ngày! Bạn sẽ đạt được năng lượng to lớn của sự phấn đấu.Mỗi người đều có quan điểm thế này: con người có thể gánh vác tất cả trách nhiệm có thể gánh vác, tôi và bạn hãy nghĩ và hành động.Có ước mơ chỉ là trí lực, thực hiện ước mơ mới là năng lực.Đây là khả năng mà suốt đời tôi theo đuổi. Người chỉcần đánh mất phương hướng, sẽ có thể đánh mất chính mình.Điều quan trọng nhất trong cuộc đời không phải là chỗ đứng của hiện tại mà là định hướng cho tương lai.

xem thêm clip tại đây: https://goo.gl/UpcELH

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời