Những mẫu câu nhờ vả lịch sự trong tiếng Anh

Bạn đã biết cách làm sao để nói chuyện với người nước ngoài một cách lịch sự hơn chưa? Bạn có thể tham khảo một số ví dụ dưới đây trong tiếng Anh giao tiếp để khi nói chuyện với người bản sứ bạn sẽ khiến cho họ cảm nhận được rằng, bạn đang rất trân trọng cuộc trò chuyện của bạn với họ.

Nhờ ai làm việc gì đó cho bạn

-“Could you open the door for me, please?”                     – “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”
-“Would you mind opening the door for me, please?”      – “Phiền bạn mở cửa giúp tôi được không?”
-“Can you open the door for me, please?”                        – “Bạn có thể mở cửa giúp tôi được không?”
*Lưu ý: “could”“can” theo sau là một động từ nguyên thể không có “to”
-Cụm từ “would you mind” – có nghĩa là “bạn có phiền không” được theo sau bởi một động từ có đuôi “ –ing” hay còn gọi là V-ing.

Hỏi xem liệu bạn có thể làm điều gì đó

-“Can I use your computer, please?”                         – “Làm ơn, tôi có thể dùng máy tính của bạn được không?”
-“Could I borrow some money from you, please?”  – “Làm ơn cho tôi mượn ít tiền được không?”
-“Do you mind if I turn up the heating?”                   –“Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?
-“Would you mind if I turned up the heating?”        –“Bạn có phiền nếu tôi tăng nhiệt độ không?”
Lưu ý: Dùng “could” sẽ lịch sự hơn dùng “can”.

Vậy là dựa vào đây bạn có thể tìm ra cho mình cách nói chuyện lịch sự hơn khi giao tiếp với người nước ngoài rồi. Hy vọng bạn sẽ áp dụng nó vào trong quá trình giao tiếp của mình, chúc các bạn thành công!

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời