Từ vựng test 3 cambridge 10 ielts listening

SYNONYM

Đây là cách mình note khi chữ bài nghe, đáp án là gì ,róng với trans xong rồi học được từ đồng nghĩa luôn, chắc các bạn hiểu đúng ko. Mỗi bài khoảng 20 từ này thôi thì một cuốn cambrige mình học được khoảng 100 từ. Đề nghe mình thấy nó có 40 câu không nhiều như toeic, cũng có cái hay, nếu bạn muốn 8 thì bạn phải aim 9 nghe 9 đọc nhé. mới 1/4 của những gì phải học thôi, nhưng xứng đáng để trả giá.

 

 

 1. m khác n  wombat not wonbat. đánh vần rất quan trọng trong lis nhé bạn
 2.  use money to support campaign = helps finance campaigns 
 3. make our acts published and understood = make  the work of the trust better know 
 4. underwater noise 
 5. rather elusive = not seen this year 
 6.  latest = newest 
 7. particularly large fin = unusual shape 
 8. visualized what he did= imaged his grandfather at work 
 9. keep saying the same things = repetition 
 10.  clear guidelines = tell us exactly what we need to do
 11. changing social attitudes = about relationship between children and parents 
 12. work hard and prove what you know about the subject = show ability 
 13. wanted a program fit in what i wanted = make sure your focus  is relevant 
 14. missed deadline, you need to get a move on at the stage = be on time 
 15. ask for help = get some students to give me some tips 
 16. plan for final year = make sure you stay in touch 
 17. aspirations – ambition 
 18.  designers which requiring innovations 
 19. leadership behavior and style affects people’s focus

  Mình có xem một bộ phim của JV evermind, anh ấy có “Không dấu chân người” đại loại có kế hoạch thực hiện gì đó, và anh nói

  “” …đó là mức giá tao dám trả”. mình cũng vậỵ, mình cũng dám trả giá lâu hơn cho ước mơ đạt được mục tiêu ietls 8 của, nó gian nan hơn hành trình 930 nhưng mình tin sẽ không làm cho hành trình này phí hoài, Mình sẽ làm nó có ích với mọi người. hành trình của mình, i definitely love what i love! Một người bạn tốt đã nói với mình: khi em thực sự mê, em sẽ làm thâu đêm.

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn