Từ vựng IELTS LISTENING cambridge 10 test 1

Không có cách học từ vựng nào khoa học hơn việc học từ từ đồng nghĩa (synonym)

Các bạn để ý, khi tra từ điển chuẩn như cambridge hay oxford thì mỗi từ điều giải thích bằng từ đồng nghĩa. Nên bất kì bài thi nào cũng chỉ là kiểm tra lượng từ vựng được, ví dụ trong bài thi nó ghi là newest còn trong trans nó ghi là latest. vậy thôi

Dừng bao giờ học từ đơn lẻ nhé, hãy hoc ít nhất theo 2 từ trở lên, vì bạn sẽ hiểu rõ được bối cảnh của từ

HỌC CÙNG MÌNH LÊN 8 ielts nhé . để thực hiên mục tiêu và ước mơ cho mình cho đất nước nhé. Đó là cách tuyệt vời nhất để yêu nước.

 1. Từ vựng test 1 camb 10
 2. Theme park : công viên giải trí 
 3. Castle: lâu đài 
 4.  A six week plan: kế hoạch 6 tuần 
 5. Joining fee: phí tham dự 
 6. Free entry: miễn phí vé vào 
 7. Peak hours: giờ cao điểm 
 8. Appealing = more attractive
 9. holding chamber; buồng giữ 
 10. apply for grant: xin trợ chấp 
 11. technical information: thông tin kĩ thuật 
 12. protect the bear from strangers: bảo vệ từ người lạ 
 13. uncommon gene: chủng gen lạ
 14. tree roots stop erosion: gốc cây chống sói mòn 
 15. unrestricted fishing: đánh bắt tràn lan
 16. methods of logging: phương pháp khai thác
 17. maintenance and expansion: bảo trì và mở trộng
 18. territory: lãnh thổ
 19. low rate of reproduction: tỉ lệ sinh sản

  Tết giờ trình nghe của mình đã vững rồi, lúc mới nghe, mình chỉ làm được sec 1 thôi,  quất cả bài chỉ sai 5-6 câu thôi, mình tin càng làm càng giỏi, và việc mình note lại từ mới sau mỗi test rồi lại ghi lên web nasao sẽ giúp mình chữa để tốt hơn, mai này mình có chỉ cho các bạn, các bạn thấy mình học từ mới như thế nào. học một mình cô đơn nên mình tìm cách này. có gì mong các bạn góp ý nhé! I aim to gain 8.0 ielts band score and i totally believe in myself 
Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn