Tư duy “sao bò chó” trong cuộc sống

Sao: những thứ vừa tốn ít công vừa mạng lại siêu lợi nhuận, làm chắc chắn thắng

Bò: Những sản phẩm hơi ngu ngu mất sức tí nhưng vẫn phải có để đôi khi hỗ trợ cho sản phẩm sao 

Chó: Sản phẩm vừa tốn công, tốn sức, lợi nhuận thấp và rủi do cao, có khi còn lỗ 

trong kinh doanh:

đâu là sản phẩm sao của bạn hãy tập trung

xác định được sản phẩm bò để xác định tinh thần

đâu là sản phẩm chó để dẹp nó đi cũng được 

 

Trong cuộc sống
Chiến lược nào là chiến lược sao?

Chiến lược nào đang làm rất bò?
chiến lược nào rất chó cần stop

 

tư duy này mình học được từ Anh Linh Mạnh Nguyễn. cảm ơn anh đã chia sẻ trong lớp FB ads và mình áp dụng trong doanh nghiệp nasao

các sản phẩm sao của mình là CE, TOEIC LÀ BÒ, chó đương nhiên cũng có nhưng có cái là dập luôn nên không tồn tại hoặc nhiều quá không nhớ đươc. 

thank guys for reading

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.