Lộ trình tổng quan 12 tháng học lớp combo

 1. Tư duy đột phá: (5 buổi)
 2. Lý thuyết phát âm(5 buổi) 
 3. Thuyết trình tiếng Anh: 23 bài crazy English trong sách basic: (23 buổi) 
 4. Phản xạ tiếng Anh: 3 bài Effortless English: A kiss, Day of the Dead, The Fat Man (6 buổi) 
 5. Ngữ pháp tiếng Anh: 37 bài sách ngữ pháp do nasao biên soạn(20 buổi) 
 6. Toeic A 450 
  Đọc: 12 bài sách preperation (24 buổi) 
  Nghe: …. (20 buổi) 
  (103 buổi cho đến mục 6) 
 7. Toeic B ( còn 40/7 part: đọc và nghe mỗi cái 20 buổi cho giải đề)
  còn thiếu đâu coaches cần phân bổ học sinh học nhóm đảm bảo gói gọn hết chương trình 
  Giải 10 đề ETS TOEIC 2020
  part 1: 
  part 2
  Part 3
  Part 4
  Part 5
  part 6
  Part 7

  Mỗi tuần học 2 buổi chính + 1 buổi tự học
  vậy có 3 buổi mỗi tuần=> một tháng có 12 buổi=> 1 năm có 144 buổi

  Lưu ý
   mỗi học viên cần có các danh sách phát sau
  1.Tư Duy
  2.Lý thuyết phát âm
  3. Crazy English
  4. Effortless English
  5. Ngữ pháp A-Z
  6. Toeic Reading preperation  450
  7. Toeic Listening preperation 450
  9. Giải đề toeic part 1 2020
  10. Giải đề toeic part 2 2020
  11. Giải đề toeic part 3 2020
  12. Giải đề toeic part 4 2020
  13. Giải đề toeic part 5 2020
  14 Giải đề toeic part 6 2020
  15: Giải đề toeic part 7 2020

  TỔNG CÓ 15 DANH SÁCH PHÁT. 
  ĐÂY LÀ YÊU CẦU BẮT BUỘC của học sinh combo cần thống nhất để dễ quản lý và đưa nasao vận hành xa hơn với quy mô lớn thì cần sự thống nhất cao
  cô mong các bạn thật sự phối hợp
  Nếu hiện tại lớp chưa 

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.