Lesson 9: Cách hình thành tính từ

Tương tự đối với phần đuôi danh từ xác định được đuôi của tính từ cũng giúp chúng ta nhận diện được tính từ so với các loại từ khác. Bài học hôm nay Anh ngữ Nasao sẽ cung cấp một vài đuôi tính từ thường gặp nhất.

1.Lý thuyết

1.1. Danh từ thêm đuôi – ly sẽ thành tính từ

1.1.1 Danh từ chỉ ngày tháng

            Ví dụ:  Day                            ⇒ daily

                       Week                         ⇒ weekly

1.1.2 Danh từ chỉ thời tiết

            Ví dụ: Sun                             ⇒ sunny

1.2. Danh từ liên quan đến con người/gia đình

Ví dụ:  Man                           ⇒ manly

 Mother                      ⇒ motherly

1.3. Danh từ thêm đuôi -ful thành tính từ

Ví dụ:  Beauty                       ⇒ beautiful

                         Care                         ⇒ careful

1.4. Danh từ thêm đuôi – less thành tính từ (mang nghĩa phủ định)

Ví dụ:  Care                           ⇒ careless

                        Home                        ⇒ homeless

1.5 Những danh từ tận cùng “tion”, “ture” , “ic”, “ment”, thêm đuôi -al thành tính từ

Ví dụ: Profession                  ⇒ professional

          Music                         ⇒ musical

          Nature                       ⇒ natural

1.6  Danh từ thêm đuôi -like thành tính từ: giống như

Ví dụ: Star                             ⇒ starlike

1.7 Danh từ kết thúc bằng đuôi -y, thêm đuôi -ic hoặc -ical thành tính từ

Ví dụ: Technology               ⇒ technological / technologic

           Biology                     ⇒ biological / biologic

1.8  Danh từ thêm đuôi -en thành tính từ: làm bằng chất liệu gì

Ví dụ: Wood                         ⇒ wooden

          Gold                           ⇒ golden

1.9  Danh từ có đuôi là – ce: chuyển -ce thành “t”

Ví dụ: Difference                 ⇒ different

          Importance                ⇒ important

1.10  Danh từ thêm đuôi -ern thành tính từ: chỉ các hướng

Ví dụ: Eastern:   Đông

           Western:   Tây

           Southern:   Nam

           Northern:   Bắc

1.11  Danh từ thêm đuôi -ive, -able, hoặc -ous thành tính từ

Ví dụ: Comfort         ⇒ comfortable

          Danger           ⇒ dangerous

          Humor            ⇒ humorous

2.Bài tập áp dụng

Thêm yếu tố đuôi vào cuối mỗi danh từ sau để chuyển sang thành tính từ.

 1. Year
 2. Storm
 3. Fog
 4. Cloud
 5. Girl
 6. Father
 7. Home
 8. Care
 9. Help
 10. Hope
 11. Nation
 12. Child
 13. Confidence
 14. Patience
 15. Fame
 16. Shy
 17. Danger
 18. Beauty
 19. Act
 20. Attract 

3.Hỏi đáp (QA)

Liệt kê những từ có đuôi giống tính từ nhưng không phải là tính từ?

Các bạn cùng check đáp án xem kết quả đạt được bao nhiêu nhé!

Đáp án:

 1. Yearly
 2. Stormly
 3. Fogly
 4. Cloudly
 5. Girly
 6. Fatherly
 7. Homeless
 8. Careless
 9. Helpful
 10. Hopeless
 11. National
 12. Childlike
 13. Confident
 14. Patient
 15. Famous
 16. Shyness
 17. Dangerous
 18. Beautiful
 19. Active
 20. Attractive

Hãy luyện tập để có thể hiểu hơn cũng như thành thục về cách hình thành tính từ nhé! chúc các bạn học tập vui vẻ.

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn