Cách hình thành danh từ số nhiều.

Khác với tiếng Việt, trong tiếng Anh khi muốn nói rất nhiều cái gì đó thì phải theo quy tắc, các bạn cùng Nasao English tìm hiểu những quy tắc đó nhé!

 1. Hầu hết các N số nhiều được hình thành bằng cách thêm -s vào N số ít
  Dog – Dogs

          Boy – Boys

 1. Các N tận cùng bằng o, s, sh, ch, x, z được tạo thành số nhiều bằng cách thêm -es ( lí thuyết này liên quan đến phát âm )
  Dish – Dishes
  Bus – Buses
 2. Các danh từ tận cùng bằng phụ âm + y thì ta đổi “y” => “ i+es”

Baby => Babies 

Party => Parties 

Các danh từ tận cùng bằng nguyên âm + y thì ta để nguyên và thêm “s”

Day => Days
Boy => Boys

 1. Một số trường hợp tận cùng là “f” sẽ chuyển thêm “s” hoặc chuyển
  “f” =>“v + es”
  Leaf  – Leaves
  Scarf – Scarfs / Scarves
 2.  Một số trường hợp bất quy tắc 

N số ít

N số nhiều

Nghĩa

Person 

People

Người

Man

Men

Đàn ông

Woman

Women

Phụ nữ

Child

Children 

Trẻ em 

Tooth

Teeth

Răng

Foot

Feet

Bàn chân

Mouse 

Mice 

Con chuột

Louse 

Lice 

Kẻ đáng khinh

Goose

Geese

Con ngỗng

Ox

Oxen

Con bò 

 1. Một số danh từ không thay đổi khi chuyển từ N ít sang N nhiều

Fish

Con cá

Sheep

Con cừu

Deer

Swine 

Con nai

Con lợn

Aircraft

Máy bay

Carp

Cá chép 

Salmon

Cá hồi

 

 1. Một số danh từ luôn ở dạng số nhiều: Là những vật gồm 2 phần 

Chủ đề 

Từ vựng 

Nghĩa

Quần áo

Pants

Quần đùi

Trousers 

Quần dài

Jeans

Quần bò

Pyjamas /pəˈdʒæməz/ 

Quần ngủ

Dụng cụ 

Scissors /ˈsɪzərz/

Cái kéo 

Glasses 

Cái kính

Pincers /ˈpɪnsər/

Cái kìm

Binoculars /bɪˈnɑːkjələrz/

Ống nhòm

Một số N khác 

Arms 

Cánh tay

Earnings 

Tiền kiếm được

Stairs /sterz/

Bậc thang

Goods 

Tài sản

Clothes /kloʊz/

Trang phục

Savings 

Tiền tiết kiệm

 1. Cấu trúc câu khi nói dạng số nhiều. 

Sử dụng cấu trúc: “There are + N số nhiều”
Ex: There are 10 students in my class
      There are 5 people in my family

 

 

 

 

 

 

Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

  Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.