Bài tập về tính từ Toeic Part 1

Thời gian làm bài: 4 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Lý thuyết và bài tập liên quan:
Lesson 8: Vị trí của tính từ
Bài tập về tính từ Toeic Part 2
Bài tập về tính từ Toeic Part 3

Trả lời