Bài tập về mệnh đề trạng từ Toeic

Thời gain làm bài: 9 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Trả lời