Bài tập liên từ và mệnh đề 2

Chọn trạng từ kết hợp tốt nhất, nghe tự nhiên nhất (trạng từ kết hợp) cho mỗi câu:
thời gian làm bài: 450s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

Trả lời