Bài tập liên từ và mệnh đề 3

Hoàn thành các câu sau bằng cách sử dụng trạng từ chuyển tiếp thích hợp (trạng từ kết hợp).
thời gian làm bài: 600s

Chúc các bạn làm bài tốt

 

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời