Bài tập cấu trúc câu

Tìm động từ chính cho các câu dưới đây

Thời gian làm bài: 300s

 

Tìm động từ chính cho các câu dưới đây:

Chúc các bạn làm bài tốt

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời