Bài tập trắc nghiệm thì tương lai tiếp diễn

Trả lời các câu hỏi dưới đây.
Thời gian làm bài: 270s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp hình số câu trả lời đúng comment xuống phía dưới nhé.

 

 

 

Trả lời