Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học.

Học tiếng Anh theo chủ để là phương pháp học đang được rất nhiều bạn trẻ áp dụng. Với hiệu quả tương đối tốt, nó đang dần trở thành một trong những cách tự học tại nhà thuận tiện nhất hiện nay. Với gần 100 chủ để thông dụng, hơn 3000 từ vựng khác nhau, NASAO tin rằng khi đến với chúng tôi, vốn từ vựng của các bạn sẽ được nâng cao đáng kể.

Để nới tiếp Seri bộ từ vựng tiếng Anh theo chủ đề, NASAO ngày hôm nay sẽ gửi tới các bạn bài viết: Học từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học. Bài viết sẽ giúp các bạn nắm chắc từ vựng chủ đề về trường học để có thể giao tiếp tiếng Anh thuận lợi hơn khi đến trường. Từ vựng tiếng Anh về chủ đề trường học bao gồm những từ vựng thông dụng và dễ học nhất. Nên chắc chắn đọc xong bài viết này các bạn sẽ có được vốn từ vựng khá khá để giao tiếp và học tập.

A. Từ vựng tiếng Anh chủ đề trường học

1. Primary school:  /ˈpraɪ.mə.ri ˌskuːl/ Trường tiểu học

2. Nursery school:/ˈnɝː.sɚ.i ˌskuːl/ Trường mầm non

3. Kindergarten: /ˈkɪn.dɚˌɡɑːr.tən/ Trường mẫu giáo

4. Junior high school:/ˌdʒuː.ni.njɚ ˈhaɪ skuːl/ Trường trung học cơ sở

5. High school:/ˈhaɪ ˌskuːl/ Trường trung học phổ thông

6. Service education:/ˈsɝː.vɪs edʒ.əˈkeɪ.ʃən/ Tại chức (hệ vừa học vừa làm)

7. Junior colleges: /ˌdʒuː.ni.njɚ ˈkɑː.lɪdʒ/ Trường cao đẳng

8. College: /ˈkɒlɪdʒ/ – Trường cao đẳng

9. Private school: /ˌpraɪ.vət ˈskuːl/ Trường tư thục

10. State school:/ˈsteɪt ˌskuːl/  Trường công lập

11. Boarding school: /ˈbɔːr.dɪŋ ˌskuːl/ Trường nội trú

12. Day school:/ˈdeɪ ˌskuːl/ Trường bán trú

13. English school: /ˈɪŋ.ɡlɪʃ skuːl/Trường anh ngữ

14. Language school: /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ skuːl/Trường ngoại ngữ

15. Sixth-form Colloge:/ˈsɪksθ ˌfɔːrm  ˈkɑː.lɪdʒ/Trường cao đẳng (Trường tư)

16. University: /juːnɪˈvɜːsətiː/ – Đại học

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

17. Technical College: Trường cao đẳng kỹ thuật

18. Vocational College: Trường cao đẳng nghề

19. Art College: Cao đẳng nghệ thuật

20. Teacher Traning College: Trường cao đẳng sư phạm.

 Đình Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.
0973 983 089

Gọi điện
Zalo
Bản đồ