Từ vựng hay về chủ đề thời tiết

Từ vựng hay về chủ đề thời tiết.

1. unbroken sunshine

Dùng trong văn cảnh khi trời nắng gắt và không hề có 1 gợn mây.

tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet
tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet

2. Scorching hot

tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet
tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet

Ta dùng để diễn tả sự nóng bức của thời tiết, nghe sẽ tự nhiên và linh hoạt hơn các cách dùng thông thường khác như so hot, too hot…

3. Deteriorate

Ta có thể dùng deteriorate thay cho bad  để chỉ thời tiết xấu.

tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet
tu-vung-hay-ve-chu-de-thoi-tiet

 

 

Đọc nhiều tuần qua: