Phương pháp làm bài đọc IELTS reading mới

Có một cách hay để làm bài Reading thay vì skim scan đó là hãy đọc một loạt câu hỏi trước mà nhớ cơ bản cái ý của câu hỏi đó, xong rồi đọc bài đọc đọc đến đâu thấy có thông tin liên quan tới câu hỏi thì trả lời câu đó luôn, ví dụ đoạn 1 có 13 câu nhưng đoạn đầu trong passage nó lại liên quan tới câu 6 phần yes/no not given thì trả lời câu 6. cứ như vậy thì bạn chỉ phải đọc bài đọc một lần thooi, còn nếu cứ tuông đi tìm từ khóa thì khả năng ban phải đọc bài đọc rất nhiều lần dù trông có vẻ skim scan nó khiến bạn trực tiếp trả lời dc vài câu ngay.

Bài đọc reading thiết kế dể đọc hiểu chứ ko phải mẹo và cái này sẽ hiệu quả hơn gấp nhiều lần nếu từ vựng của bạn vững hoặc khả năng dich của bạn thoáng ý.

Đặc biệt khâu chữa đề phải cực kì cẩn thận và deep learnning, nên kiếm partner học cho đỡ oải, dịch cùng nhau cả bài và not từ mới. thế mới mau lên được

P/s; nhớ là nên đọc một loạt câu hỏi và nhớ key words của câu hỏi, đọc đến đoạn nào có thông tin của câu nào xử đẹp câu đó luôn, mình đã thử và kết quả đã khác,

Đọc thêm 

IELTS Writing 

IELTS Vocab

Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.