Những việc mà một leader sale phải làm được

Những việc mà một leader sale phải làm được

Thu được học phí

Tự tổ chức được 1 buổi hoc thử không cần boss nhúng tay vào

Tự xếp được lịch học cho học sinh

Đảm bảo doanh số 100 triệu mỗi tháng trở lên

Tuyển dụng được công tác viên

Đào tạo được cộng tác viên

Có khả năng lãnh đạo đội nhóm, khen thưởng họp hành đào tạo

Có ít nhất bên dưới 5 ctv cứng. 5 ctv tự do

Có khả năng đàm phán, hợp tác, trao đổi, hiểu rõ giá trị của nasao,  giá trị cốt lõi

Có khả năng phối hợp nhịp nhàng với các bộ nhận trong nasao, giao việc, ủy nhiệm các nhiệm vụ ngoài khả năng. Tự liên hệ với giảng viên để xếp lớp demo

Khả năng đàm phán, giá cả, chi phí tối ưu, khôn ngoan

Khả năng build group 2000 người trong vòng 1 tuần.

Có năng lực chia sẻ và mindset cho người khác

Tags:
Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn