Làm kinh doanh thất bại vì không biết 3 điều này ?

1. Không bán hàng không có tiền.

– Trong kinh doanh có ba thứ mà ta sẽ làm :

            +) Sản phẩm chiếm 20%

            +) Vận hành chiếm 20%

            +) Marketing và bán hàng chiếm 60%

mà sai lầm lớn nhất hay thất bại nhất của mọi người là tập trung vào sản phẩm. Quan trọng nhất trong kinh doanh đó là marketing và bán hàng.

2. Marketing và bán hàng là làm gì ?

– Ta có thể hiểu bán được sản phẩm và thu hút khách hàng qua các chiến lược.

              +) Sale off.

              +) Danh sách chờ.

              +) Mua coupon.

=> Những lựa chọn để quyết định công việc kinh doanh thì đó chính là hoạt động marketing và bán hàng.

– Phương pháp 3M là phương pháp chọn đúng đối tượng mà mình phải phục vụ.

               +) Phải có tiền ngay.

               +) Phải đem lại niềm vui.

               +) Phải có ý nghĩa.

=> Tập trung vào marketing và bán hàng. 

Written by: Nguyễn Thanh Phong

Link Video : https://www.youtube.com/watch?v=VI9pLaDoqmQ&list=PLB7uOUIZ1X_cu5erxxN-IEvBMydxhtaXy&index=29

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.