Có thể bạn chưa biết: Marketing căn bản là gì?

Marketing căn bản cần phải biết để kinh doanh Online hiệu quả:

  • Có 3 mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp:

     + Mục tiêu tài chính:

           – Xác định mục tiêu: mong muốn về tài chính. 

           – Xác định rào cản của thị trường:

      1. Thị trường lạnh:     Khách hàng không biết mình là ai?      ⇒ Khách hàng biết mình.

            → Tiếp cận với vấn đề của thị trường:

                    + Nhận biết sản phẩm của khách hàng; 

                    + Nhận biết được thương hiệu,

                    + Nhận biết vấn đề họ đang gặp phải là gì?

       2. Thị trường ấm:      Giải pháp thông thường.                      ⇒ Khách hàng thích mình.

       3. Thị trường nóng:   Giải pháp của doanh nghiệp.               ⇒ Khách hàng tin tưởng.

       4. Bán hàng:              Chốt sale sao cho ra được nhiều đơn.

     + Mục tiêu đem đến niềm vui cho những người làm công việc đó.

     + Mục tiêu mang lại ý nghĩa cho khách hàng.

 

Written by: Nghiêm Thanh 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=YXnz9Rkxjl4&t=102s  

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.