Học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cùng Nasao

Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản là một phần không thể thiếu trong bất kỳ loại ngôn ngữ nào. Nếu bạn coi từ vựng như những thớ thịt của một cơ thể ngôn ngữ thì ngữ pháp và cấu trúc còn được coi như những khung xương, mấu khớp liên kết với nhau và cùng các thành phần khác tạo nên một tổng thể ngôn ngữ thống nhất và hoàn hảo.

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp cơ bản tại Nasao lấy trọng tâm là nghe nói, nhưng cũng không thể bỏ qua phần ngữ pháp cơ bản. Hãy cùng tham khảo một số cấu trúc ngữ pháp đơn giản phía dưới các bạn nhé!

– To give up + V-ing/ Noun (từ bỏ làm gì/ cái gì…)

– It + be + something/ someone + that/ who (chính…mà…)

– Would like/ want/wish + to do something (thích làm gì…)

– Had better + V(infinitive) (nên làm gì….)

– Have + (something) to + Verb (có cái gì đó để làm)

– hate/ dislike/ like/ enjoy/ finish/ avoid/ mind/ practise/ postpone/ consider/ deny/ delay/ suggest/ risk/ imagine/ keep/ fancy + V-ing.

– It’s + adj + to + V-infinitive (quá gì ..để làm gì)

– To be excited about (thích thú)

– Take place = happen = occur (xảy ra)

– To be bored with/ fed up with (chán cái gì/làm gì)

– Expect someone to do something (hi vọng/ mong đợi ai đó làm gì…)

– Feel like + V-ing (cảm thấy thích làm gì…)

– Go + V-ing (chỉ các trò tiêu khiển..) (go camping…)

– There is + single-Noun, there are + plural Noun (có cái gì…)

– Advise someone to do something (khuyên ai làm gì…)

– By + V-ing (bằng cách làm…)

– Leave someone alone (để ai yên…)

– Want/ agree/ plan/wish / decide/ attempt/ demand/ mean/ expect/ offer/ happen/ hope/ hesitate/ afford/ manage/ intend/ try/ pretend/ learn/ promise/ refuse / seem/ + TO + V-infinitive

Các bạn có thể tìm hiểu các bài viết của chúng tôi và tự học tiếng anh tại nhà sau khi đã tham gia các khóa học giao tiếp tại trung tâm Nasao

Chúc bạn học tập tốt.

Edit: Linh Trần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

.
.
.
.
Gọi điện
Zalo
Bản đồ