Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các môn thể thao_p2

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu được một số môn thể thao trong tiếng Anh  rồi nha các bé. Các bé thấy hay và thú vị không? Nếu có chúng ta cùng tìm hiểu tiếp một số môn thể thao hôm nay nha. 

Bắt đầu nào

 

Môn thể thao 

 

Golf

/ɡɑːlf/

Đánh gôn

Gymnastics

/dʒɪmˈnæstɪks/

Tập thể hình

Handball

/ˈhændbɔːl/

Bóng ném

Hiking

/ˈhaɪkɪŋ/

Đi bộ đường dài

Hockey

/ˈhɑːki/

Khúc côn cầu

Horse racing

/hɔːrs/ /ˈreɪsɪŋ/

Đua ngựa

Horse riding

/hɔːrs/ /ˈraɪdɪŋ/

Cưỡi ngựa

Hunting

/ˈhʌntɪŋ/

Đi săn

Ice hockey

 /aɪs/ /ˈhɑːki/

Khúc côn cầu trên băng

 

Ice skating

 /aɪs/ /ˈskeɪtɪŋ/

Trượt băng

rollerblading

/ˈroʊlərbleɪd/

Bóng rổ nữ

Jogging

/ˈdʒɑːɡɪŋ/

Chạy bộ

Judo

 /ˈdʒuːdoʊ/

Võ judo

Karate

/kəˈrɑːti/

Võ karate

 

Shooting

/ˈʃuːtɪŋ/

Bắn súng

 Kick boxing

/kɪk/ /ˈbɑːksɪŋ/

Võ đối kháng

Lacrosse

/ˈkrɔːs/

Bóng vợt

Martial arts

 /ˈmɑːrʃl/ /ɑːrt/

Võ thuật

 

Motor racing

 /ˈmoʊtər/ /ˈreɪsɪŋ/

Đua mô tô

Mountaineering

/ˌmaʊntnˈɪrɪŋ/

Leo núi

 Netball

/ˈnetbɔːl/

Bóng rổ nữ
 

snooker

/ˈsnuːkər/

Bi-a

Rowing

/ˈroʊɪŋ/

Chèo thuyền

Rugby

/ˈrʌɡbi/

Bóng bầu dục

 

Running

/ˈrʌnɪŋ/

Chạy đua

Sailing

 /ˈseɪlɪŋ/

Chèo thuyền

Scuba diving

/ˈskuːbə daɪvɪŋ/

Lặn có bình khi

 

Chúc các bé học tiếng Anh thật tốt nhé

 

Xem thêm

 

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các môn thể thao_p1

Từ vựng tiếng Anh chủ đè đồ chơi cho trẻ

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài chim cho trẻ_p1

Hình ảnh tiếng Anh chủ đề các loài chim cho trẻ_p2

 

Trung tâm Anh ngữ NaSao

 

Địa chỉ 1: Số 16, ngõ 237 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Địa chỉ 2: tầng 2 – số 345 Ngô Xuân Quảng , Trâu Quỳ, Gia Lâm Phố, Việt Nam.
Số điện thoại: 097 398 30 89 – Ms Linh

Đọc nhiều tuần qua:

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn