Điều kiện của học viên trước khi tham dự lớp giải đề

Hoàn thành các nội dung được nêu dưới đây bằng video. 

tất cả các nội dung này đã được dậy trên lớp hoặc có video hướng dẫn 

  1. Phát âm cho người mới bắt đầu 
  2. Crazy English : ít nhất 23 bài trong sách giáo khoa học thuộc và up lên 
  3. Viết phiên âm 23 bài crazy English + 3 bài trong effortless English 
  4. Effortless English ( 3 bài gồm a kiss, day of the dead và fat man bao gồm nội dung học thuộc và video phản xạ- ít nhất 6 video) 
  5. Ngữ pháp từ A-Z (theo nội dung sách ngữ pháp nasao)
  6. RC sách preparation for Toeic 
  7. Shadowing ( ít nhất 5 bài) 

soạn bởi lina: 

Tags:
Zalo
Messenger
Form liên hệ

Đăng ký nhận tư vấn

    Vui lòng để lại thông tin để Nasao trực tiếp tư vấn cho bạn.