Cấu trúc đề thi Toeic kiểu mới

Cấu trúc đề thi Toeic theo format mới sẽ có một số thay đổi so với đề thi cũ, số lượng câu hỏi của mỗi phần sẽ thay đổi, và sẽ xuất hiện một số dạng mới. Cô sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc đề thi và sự thay đổi giữa đề thi cũ và mới

 

1.Cấu trúc đề thi

Section Part Old version of Toeic format New version of Toeic format Time Score
Descriptions Number of questions Descriptions Number of questions
Listening Comprehension 1 Photographs 10 Photographs 6 45 minutes 495
2 Question- Response 30 Question- Response 25
3 Conversations  30 Conversations 39
4 Talks 30 Talks 30
Reading Comprehension 5 Incomplete Sentences 40 Incomplete Sentences 30 75 minutes 495
6 Text Completion 12 Text Completion 16
7 Reading comprehension Singer passages 28 Reading comprehension Singer passages 29
Double passages 20 Double passages 10
Triple passages 15
Total 7 parts 200 questions 7 parts 200 questions 120 minutes 990

 

2. Mô tả chi tiết đề thi format mới

Part 1: Mô tả hình ảnh( 6 câu)

 • Bạn sẽ nghe mô tả hình ảnh với 4 lựa chọn A,B,C,D
 • Chọn 1 đáp án có mô tả đúng nhất với bức tranh trong đề thi
 • Thời gian dừng giữa các câu là 5 giây

Part 2: Hỏi- đáp( 25 câu)

 • Bạn sẽ nghe thấy một câu hỏi hoặc một câu nói
 • Sẽ có 3 câu trả lời hoặc 3 câu hồi đáp tương ứng đáp án A,B,C
 • Chọn câu trả lời hoặc câu hồi đáp thích hợp nhất tương ứng với câu hỏi
 • Thời gian dừng giữa các câu là 5 giây

Part 3: Đoạn hội thoại( 39 câu- 13 đoạn hội thoại)

 • Lắng nghe đoạn hội thoại ngắn giữa 2 người
 • Mỗi đoạn bao gồm 3 câu hỏi
 • Mỗi câu hỏi gồm 4 đáp án A,B,C,D. Chọn đáp án phù hợp nhất với câu hỏi
 • Thời gian dừng giữa các câu hỏi là 8 giây

Part 4: Bài nói chuyện- độc thoại( 30 câu- 10 đoạn độc thoại)

 • Lắng nghe những đoạn độc thoại ngắn
 • Mỗi đoạn tương ứng với 3 câu hỏi
 • Mỗi câu hỏi gồm 4 đáp án A,B,C,D. Chọn đáp án phù hợp nhất với câu hỏi
 • Thời gian dừng giữa các câu hỏi là 8 giây

Part 5: Điền đáp án vào câu chưa hoàn chỉnh( 30 câu)

 • Bạn sẽ được cho một câu có một chỗ trống
 • Chọn một đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Part 6: Hoàn thành chỗ trống trong các đoạn văn( 16 câu- 4 đoạn văn)

 • Bạn sẽ được cho một đoạn văn có nhiều chỗ trống
 • Chọn một đáp án phù hợp nhất để điền vào chỗ trống

Part 7: Đọc hiểu đoạn văn

   Gồm 3 phần

 • Đọc hiểu đoạn đơn: 29 câu
 • Đọc hiểu đoạn đôi( 2 đoạn) : 10 câu
 • Đọc hiểu đoạn ba : 15 câu

   Sau khi đọc các đoạn văn, có các câu hỏi liên quan. Chọn đáp án phù hợp với câu hỏi liên quan.

 

Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn đang và có dự định chinh phục Toeic hiểu về cấu trúc cũng như nội dung của bài thi Toeic format mới. Chúc các em thành công!

 

 

 

Trả lời