Các mẫu câu trong IELTS Speaking

Speaking là một phần quan trọng trong bài thi IELTS, do đó để đạt được điểm IELTS cao bạn cần phải làm tốt phần Speaking. Để giúp các bạn sẵn sàng cho phần thi của mình, hôm nay Anh ngữ Nasao sẽ  giới thiệu tới các bạn “Các mẫu câu trong Speaking IELTS”, đây là những mẫu câu giúp bài nói của các bạn hay hơn và rút ngắn những từ không cần thiết. Các sĩ tử IELTS hãy chú ý theo dõi nhé !

Các mẫu câu trong IELTS Speaking

Mở đầu bài nói

Đưa ra ý kiến một cách tổng quát

·         I prefer…

·         I think…

·         I feel…

·         I know…

·         I believe…

·         In my opinion…

·         The best thing about…

·         The greatest part about…

·         The worst part about…

·         Everyone should…

·         …is better than … because…

·         If you liked… than you will love….

·          Ok then, I would like to talk about…(tôi sẽ nói về…)

·         – Right, I am going to tell you about…

·         It is thought that…

·         Some people say that…

·         It is considered…

·         It is generally accepted that…

·         Disagreeing with an opinion

·         Yes, but…

·         I’m afraid I have to disagree.

·         I’m sorry to disagree with you, but…

·         That’s not entirely true.

·         On the contrary…

·         I’m not so sure about that.

Đưa ra ý kiến cá nhân

Đưa ra ý kiến trái chiều

·         I just don’t think it’s right that…

·         One argument in favour of … is that…

·         I think people should (have the right to) …

·         In my experience…

·         As far as I’m concerned…

·         In my opinion…

·         Personally, I think…

·         I’d say that…

·         I’d like to point out that..

·         I believe that…

·         Speaking for myself…

·         Personally, I believe (feel)…

·         I tend to think that…

·         I am sure/certain/convinced that…

·         As far as I understand/ can see, …

·         Maybe, but it seems to me that…

·         I partly agree, but I still believe that…

·         I don’t agree. In my opinion,…

·         I completely disagree. To me,…

·         though,

·         although,

·         even though.

·         Mainly/ Simply Because…

·         The reason why… is…

·         Due to the fact that…

·         Without A, B will…

·         If … not,…

·         Imagine … not,…

Làm rõ ý kiến

Đồng ý với một ý kiến

·         No, that’s not what I’m trying to say.

·         What I mean is …

·         No, that’s not what I mean.

·         All I’m saying is that …

·         Cách kéo dài thời gian để suy nghĩ
That’s an interesting point.

·         I’ve never really thought about that.

·         Um, let me think.

·         It’s hard to say.

·         Of course

·         You’re absolutely right.

·         Yes, I agree.

·         I think so too.

·         That’s a good point.

·         Exactly.

·         That’s true.

·         Neither do I.

·         I couldn’t agree more.

Đưa ra gợi ý

Trả lời gợi ý từ người khác

·         I suggest/ think you should …

·         It might be better to …

·         We/ you ought to …

·         If I were you …, I would …

·         I (don’t) think we/ you should…

·         You/ we could …

·         Couldn’t you/we…?

·         Shall we …?

·         How/What about…?

·         Why don’t you/we …?

·         Why not …?

·         Let’s …

·         I was thinking exactly that myself.

·         Sounds good (to me).

·         OK, let’s do/try that.

·         Yes, let’s do that.

·         You’re right.

·         That’s a good idea.

·         It’s a good idea, but…

·         But what if…?

·         The only thing/ problem is…

Như vậy chúng ta đã nắm được những mẫu câu nói rất ngắn gọn và cực kì dễ nhớ phải không nào?  Ngoài việc bổ sung những câu nói tinh gọn trên, bạn cần chuẩn bị thật tốt về tâm lí phòng thi và luyện tập thật nhiều nhé.

Chúc bạn học tập tốt và đạt kết quả cao!

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn