Bài tập viết lại câu Toeic Part 6

Thời gian làm bài: 6 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời