Bài tập về liên từ Toeic

Thời gian làm bài: 9 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi vèe fb: https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
Lý thuyết liên từ và mệnh đề trong tiếng Anh

Trả lời