Bài tập viết lại câu Toeic Part 12

Thời gian làm bài: 4.5 phút
Diễn giải lại các câu sau đây bằng cách chọn phương án đúng.

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1986502918095628&set=picfp.100002078177088&type=3&theater

Trả lời