Bài tập cấu trúc câu song song Toeic

Thời gian làm bài: 5 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1986502918095628&set=picfp.100002078177088&type=3&theater

Trả lời