Bài tập tính từ so sánh

Comparative adjectives
thời gian làm bài: 900s

Chúc các bạn làm bài tốt, nhớ chụp ảnh số đáp án đúng lên nhé

 

 

Trả lời