Bài tập Tiếng Anh về mệnh đề quan hệ P1

Các em làm bài giúp cô
Cmt số câu đúng nhé

Chúc các bạn làm bài tốt!

 

Trả lời