Bài tập Tiếng Anh về mệnh đề quan hệ P2

các em làm bài giúp cô
cmt số câu đúng nhé

Trả lời