Bài tập mệnh đề quan hệ 9

Bài tập mệnh đề quan hệ phần 9
Bài tập dành cho lơp ngữ pháp cơ bản
Thời gian làm bài: 20s/1 câu
Các em nhớ cmt số câu đúng bên dưới cho cô

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời