Bài tập các cấu trúc câu đặc biệt Toeic

Thời gian làm bài: 9 phút

Chúc tất cả các bạn làm bài thật tốt nhé!
Mọi thắc mắc xin gửi về fb:
https://www.facebook.com/linh.nguyen.english.teacher?epa=SEARCH_BOX

Lý thuyết và bài tập liên quan:
Lesson 12: So sánh

Trả lời