20 TOPIC tiếng Anh 0 lesson 8: Your favorite store

Để hỗ trợ tốt nhất cho học viên trong quá trình học và ôn tập các học phần Tiếng Anh Anh ngữ Nasao dành tặng bộ video 20 TOPIC tiếng Anh 0 cho các bạn học viên ôn tập. Chúc các bạn học tập và thi tốt. Dưới đây là video tiếp theo trong chuỗi 20 TOPIC tiếng Anh 0 dành tặng cho tất cả các bạn:

Bài viết:

Let me tell you about my favorite store i like the most. ít’s named Circle K. It’s located in the main road near my house and it takes only three minutes on foot to get there. In that store it sells everything I need for my daily routine activities. But one of the reasons why do I love it the most is the customer service.

In details, I love the way they serve every customer, no matter how busy they are or how crowded the store is. They always treat us with great patient, understanding and love. And another reason is I always get the better prices compared with the others. The final reason is on every my birthday, I always receive the great deal of any goods when buying any products from it. It makes me feel special about it. I love it.

Từ vựng trong bài:

1.Mango: /ˈmæŋ.ɡoʊ/ : Quả xoài
2.Orange: /ˈɔːr.ɪndʒ/:  Quả cam
3.Litchi   :/ˈliː.tʃiː/ : Quả nhãn
4.Grapefruit : /ˈɡreɪp.fruːt/ Quả bưởi chùm

Dịch bài

Hãy để tôi nói với bạn về cửa hàng yêu thích của tôi, tôi thích nhất. Ít tên là Circle K. Nó nằm ở con đường chính gần nhà tôi và chỉ mất ba phút đi bộ để đến đó. Trong cửa hàng đó, nó bán mọi thứ tôi cần cho các hoạt động hàng ngày. Nhưng một trong những lý do tại sao tôi yêu nó nhất là dịch vụ khách hàng.

Nói chi tiết, tôi thích cách họ phục vụ mọi khách hàng, bất kể họ bận rộn hay cửa hàng đông đúc như thế nào. Họ luôn đối xử với chúng tôi rất kiên nhẫn, thấu hiểu và yêu thương. Và một lý do khác là tôi luôn nhận được giá tốt hơn so với những người khác. Lý do cuối cùng là vào mỗi sinh nhật của tôi, tôi luôn nhận được rất nhiều hàng hóa khi mua bất kỳ sản phẩm nào từ nó. Nó làm cho tôi cảm thấy đặc biệt về nó. Tôi thích nó.

Chúc tất cả các em học tập thật tốt!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags:

Đọc nhiều tuần qua:

Trả lời

Messenger
Zalo
Gọi ngay
Form liên hệ

Để lại lời nhắn